Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černé Díry

4. 10. 2007

Hvězdy zakončují svůj život hned několikati způsoby.

Od mohutných výbuchů Super nov ,v pozvolném vychladnutí,přeměnou v Bílé trpaslíky

Ale je také možnost skončit svůj život proměnou v neuvěřitelná a nenasytná monstra které do sebe vtahují veškeru hmotu ve svém okolí.

Monstra které nejsou běžně viditelná a změřitelná.

Monstra které dokážou poškozovat i časoprostor.

Obrazek

Jsou to Černé Díry

Albert Einstein se svou teorií relativity ve které se mimo jiné zaobíral také myšlenkou gravitačního hroucení velmi hmotných objektů (Známých jako černé díry).

Tato  teorie se zabývá řešením otázky jaké vlastnosti má těleso které podléhá pouze svojí gravitaci.(ostatní síly v něm nehrajou žádnou roli).

Tuto úlohu řešily fyzikové  již na konci 18.století.

Ale pokrok přineslo až zformulování obecné teorie relativity na čemž měl největší zásluhu  Německý Astro Fyzik Karel Schwerzschild.

Který roku 1916 uveřejnil řešení Einsteinových rovnic pro nejjednodušší příklad pro kulově souměrné nerotující  těleso (Hvězdu).

Tento výpočet započal éru zkoumání černých děr.

Dalším pokrok bylo vyřešení rovnic pro rotující těleso.

Byl to novozélandský fyzik Roy  Kerr.

Také Roger Pentose a Stephan Hawking  kteří se zaobíraly kvantovou mechanikou.

Ta byla aplikovaná na černé díry.

Tak objevily velice zajímavé poznatky o životě černých děr.

Také Američan John Weeler,který jako první poukázal názvem na dvě nejdůležitější vlastnosti a zavedl také proto název Blafl hole-černá díra.

Za 1,Díra je naprosto černá a nevyzařuje s ní naprosto žádná zachytitelné částice v oboru elektromagnetického spektra.(Což ale podle nejnovějších poznatků nebyla pravda.

A za  2,že černá díra je totální otesánek který spořádá vše co je v dohledu bez toho aby se někdy vůbec zasytil.

Tak to vypadá že tyhle ty monstra jsou nejsložitější stroje na pojídání hmoty v celém vesmíru,které se dají jen těžko vypočítávat a podobně.

Ovšem ve skutečnosti jsou černé díry  fyzikálně nejjednoduššími myslitelnými předměty které se dají popsat pouze třemi veličinami.

Je to Hmotnost-Moment hybnosti-elektrický náboj.Jenže v praxi pro výpočet poloměru černé díry  je velmi důležitá její hmotnost.

Pod poloměrem již není úniku z mocných pout gravitace černé díry.Ten to poloměr je nejzazší mez odkud může těleso ještě uniknout poté neunikne ani nejrychlejší částice foton která se pohybuje rychlostí světla.

Tato nejzazší mez se nazývá Horizont události.Také Schwarzshildův poloměr.

Odborněji se definuje tak že je to oblast kde se úniková rychlost z černé díry rovná rychlosti světla.

S existencích Černých děr  vyplívá tedy spoustu zajímavostí.

Tak že 1,pro vznik černé díry se musí splňovat jedna podmínka a to ta že umírající hvězda musí mít alespoň 3 krát větší hmotnost než naše slunce ale proto že neexistuje žádná horní hranice pro velikost (hmotnost)černé díry čistě teoreticky by se pak mohlo stát že by celý vesmír pohltila jediná ohromná černá díra.Ta závěrečná singularita zanámá pod názvem velký krach.

2,pozorovatel který by sledoval bezpečné vzdálenosti na úrovni Horizontu události

Padající tělísko.Těleso stále zrychluje.Pád tělesa se zrychluje i vůči okolnímu vesmíru až do doby kdy překoná Horizont události,v té době ztrácí možnost jak  koliv ovlivňovat okolní vesmír a pozorovatel na úrovni Horizontu událostí by tak mohl pozorovat zrychleně budoucnost vesmíru.

3,Další zajímavý stav je za situace kdy černá díra rotuje kolem své osy.

Pak se kolem jejího rovníku vytváří oblast zvaná ergosféra,jež se pouze na pólech rotace přimyká k horizontu událostí .

A teď částice v létávající do ergosféry mají možnost se v ní rozpadnout na dvě stejné částice a z toho jedna částice spadne zpět do černé díry a druhé se podaří utéct.

To znamená že jedno těleso by se rozpadlo na dvě bez  toho aby byla ztráta hmotnosti.

A unikající častíce má ke všemu ještě vyšší energii než původní .

Částice ji získá z rotační energie černé díry.

Nakonec dojde po mnoha takových opakování tedy k tomu že se černá díra  zastaví a ergosféra zanikne.

NO a vědci optimisté by tak vyřešily krizi energie.

Někteří mají dokonce takové návrhy do budoucna že by třeba byly vystavěny elektrárny okolo černých děr které by je odstřelovaly částicemi.

Ale je fakt že energie takto uvolněná by byla obrovská.

Dalo by se získat až 29%energie maximum.

Oproti 0.7%z termonukleárních reakcí by bylo mnohem více.

Ale nechme budoucnost budoucností.

Černé díry se také nacházejí nejspíše v centrech galaxií,kde svojí obrovskou gravitací udržujou galaxie pohromadě.

Oproti hvězdným černým dírám jsou o mnoho hmotnější a odborníci o nich mluví jako o supermasivních černých dírách.

Ovšem je předpoklad taky o vzniku miniděr které ale nevznikly normální cestou ale například při Velkém třesku.

Možná by vás zajímalo jak se dají tyto černé díry pozorovat když jsou absolutně černé.

Astrologové si pomáhají mnoha triky.A tomhle případě se existence černých děr dokazuje pomocí ohybu světla.V okolí černé díry je gravitace tak silná že dokáže i ohnout světlo které pak nedopadá pod tím správným úhlem než by mělo.

A k tomu podle teoretických výpočtů černá díra není až tak černá.

Na základě kvantových principů dochází k tomu že se černá díra zahřívá a vydává tak elektromagnetické vlnění v oboru infračerveného záření.

V okolí černé díry dochází k e vznikům deformací samotného časoprostoru,které má za důsledek paradoxy s pozorovatelem a padajícím obětem.

V okolí černé díry dochází k urychlování běhu času.Jeto porucha časoprostoru.

Jako představu použijte nekonečný ubrus který bude představovat vesmír.

Bude vertikálně napnutý.Na některém místě vhoďte těžkou železnou kuličku.

Určitě víte co se stane.Tak to bude znázornění časoprostoru.

A z toho vyplívá že každý hmotný objekt svým nepatrným dílem zakřivuje časoprostor,který  tedy není nikde ideálně rovný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Prostor

(Tyberion, 4. 11. 2007 7:32)

Prostor jako takový by musel být nekonečný ,už vím co tím myslíš ale ve vesmíru je pohyb neustálí a všude.Už jen to že vidíme hvězdy na obloze.O teorii relativity určitě něco přečtu nějak extrémě se vní nevyznám.Napiš jaké trhliny.

Čas-důsledek pohybu?

(Jsemztohojelen, 4. 11. 2007 2:43)

K tomu časoprostoru ,já vím,že je těžké pro nás živé si představit úplně prázdný prostor,bez jediného sebemenšího pohybu a tím samozřejmě bez času,poněvadž tam není co měřit,prostě jsem tím myslel,že existence prostoru nutně neznamená plynutí času,když se v něm nic nepohybuje.Teprve pohyb spouští zároveň i čas,při čemž každá pohybující se částice má svůj vlastní čas,stejně tak i pohybující se objekt složený z těch částic,má také svůj vlastní čas,nezávislý na částicích ze kterých je složen,také čas s pohybem je možné měřit(porovnávat) vždy vůči něčemu.Vem si třeba čistě teoretickou úvahu,jaká síla by mi bránila letět v prázdném prostoru větší rychlostí ,než je rychlost světla a jak by to ten prostor poznal(vůči čemu)že se vůbec pohybuji,ba dokonce bych ani já nepoznal jestli se pohybuji nebo stojím na místě.Nebo dva objekty,které se od sebe vzdalují rychlostí světla a teď ať mi někdo prozradí,který objekt stojí na místě a který letí světelnou rychlostí,aby zřejmě bůh mohl změnit plynutí času,pro ten objekt,který se pohybuje světelnou rychlostí(viz.paradox dvojčat)jo a je toho víc z čeho Jsemztohojelen a řeknu ti,mám vážný obavy o přežití tzv.teorie relativity,poněvadž má docela vážný trhliny.

Čas

(Tyberion, 3. 11. 2007 20:43)

No stím prostěradlem sem to nevymyslel já ,ale zdlálo se mi to jako dobré přirovnání.Stím časoprostorem sem tě trochu nepochopil.Časoprostor není? Pak co je to čas ? jestli že není čas není žádný pohyb protože by ho nebylo s čím porovnat spočítat a naopak.Jinak nemyslím si ,že vesmír vznikl z nějakého velkého třesku dle mě je to pěkná blbost to co někdo vymyslel ,aby si ulehčil otázku.Máš taky nějakou stránku? rád se mrknu.

taky názor

(Jsemztohojelen, 2. 11. 2007 22:07)

Ono je v podstatě jedno jak se ta vesmírná výplň nazývá jestli éther nebo časoprostor,který se má zakřivovat,já jen poukazuji na to,že existence ani jednoho ani druhého nebyla dosud ani v nejmenším prokázaná,takže to prozatím vypadá,že prostor není žádný časoprostor,ale prostě nehmotná prázdnota,která se zakřivovat nemůže,což by mělo fatální důsledky na některé slavné teorie.Totiž v případě případě,že by prostor byla pouhá prázdnota,mohlo by to také znamenat,že prostor je nekonečný,nebyl žádný Velký Třesk,nemělo by se co rozpínat.No a i kdyby byl prostor hmotný,naskýtá se otázka v čem vlastně ten hmotný časoprostor existuje.
Já vím,že jsi to znázornění s tím ubrusem nevymyslel ty,podle mne to znázornění je zcestné,takhle to v praxi prostě není,myslím,že to napadne každýho,když tohle znázornění vidí poprvé,protože prostor není 2D.
Ještě k tomu času,každá i ta nejnepatrnější částice i vlnka nebo spin,každý objekt,který se pohybuje má svůj vlastní čas,jakmile vznikne nějaký i sebemenší pohyb vznikne i čas,jak rychlý záleží na tom s čím se to porovnává.My lidé nevnímáme absolutní pohled na čas v celém vesmíru,to snad může jen Bůh.Stačí si pustit nějaký film třeba 10krát zrychleně nebo zpomaleně a představit si,že takhle mohou vnímat nějaký jiný bytosti z vesmíru náš čas.

Ještě k prostěradlu

(Tyberion, 2. 11. 2007 14:40)

A ještě ktomu prostěradlu.Nejde zde o ukázání vesmííru jde zde o znázorní zakřivení časoprostoru právě kuličkama díky kterým ubrus přestane být rovný má to znázornit jak každý objekt svým působením tento prostor zakřivuje.A nikde tedy není ideálně rovný.Kdy by byl všude ideálně rovný, v celém vesmíru by byl čas stejný ne?Opravmě jestli to říkám dobře nejsem fyzik.

moje názory

(Tyberion, 2. 11. 2007 14:28)

Hm.Éter.Lidi toto slovo dnes používají spíše k jinému označení řekl bych. Netvrdím ,že éter je výplň vesmíru.Jinak zcela chápu tvou nedůvěřicost k dnešní vědě a je dobrý mít určitý odstup a podezíravost na všechny ty výroky které vyjdou z hlav vědců.Taky se snažím nevěřit všemu ale taky to nezavrhuju.Právě proto ,že když někdo před časem řekl ,že země je kulatá taky nevěřili a považovali ho za blázna a časem ten to objev potvrdili.Akorát ,že tento tento důkaz může pozorovat každý člověk.Jen dávám průchod všem možnostem.

ještě pro Tyberiona

(Jsemztohojelen, 2. 11. 2007 1:22)

Mimochodem vesmír není časoprostor? Nová vjec pro mne a zřejmě i pro drtivou většinu vědců.A ten Ether je fakt blbost,ti chytří vědci už od toho dávaj ruce pryč.

Tyberionovi

(Jsemztohojelen, 1. 11. 2007 22:58)

No asi tě budu muset zklamat,prokázáno důvěryhodnými experimenty o černých dírách jakož i o tzv.etheru nebylo prozatím vůbec nic,teda ne, že bych z toho měl radost,ale prostě věřím ze zásady jen tomu co je v praxi ověřeno a potvrzeno.Jinak matematickými výpočty se dají snadno prokázat věci v praxi zcela nefunkční a tak jsem velmi opatrný věřit něčemu co je jen někde na papíře.Napsal jsem pouze svůj názor,kterému nikdo věřit nemusí.Já prostě jenom Jsemztohojelen.Máš to tady dobrý webík i když voní trošku novotou,áhoj a všemu zase moc nevěř,von totiž každej vjedec chce mermomocí objevit něco převratnýho za každou cenu,a pak se může docela dobře stát,že nás krmí nesmyslama viz např.ten Mallet.

Překlep :-D

(Tyberion, 1. 11. 2007 17:14)

Srry překlep éter považovali za výplň vesmíru :-D a ne éteru :-D.

Wow obsáhlejší to už být nemohlo :-D

(Tyberion, 1. 11. 2007 17:12)

HH.Tak za prvé :-D kde si vyčetl ,že černá díra zastavuje čas??? Za druhé Černé díry jsou do dnes jedny z největších záhad já nejsem žádný Fyzik tak že ti asi neřeknu jak to ti vědci dělají jak získávají tyto informace.Víš kolik teorií a výpočtu museli projít aby toto tvrzení dokázali.Vědci mají mnoho fíglů na pozorování černých děr.Jaké? tak na to se zeptej jich.
Jinak černá díra bere svou ohromnou energii a gravitaci právě z pohlcených objektů částic atd.Newím ted jak to myslíš stou hmotou ale taky newím co si myslíš o tom co se stane právě stou hmotou když spadne do černé díry.Nedávno běžel v televizi dokument o černých dírách kde také poukazovali na teorii o paměti černých děr nebo tak nějak. Podle toho objekt který spadne do červí díry se rozprostře po jejím obvodu nebo tak nějak. Všechny informace se rozprostřou a tím pádem jakoby zobrazí po celé její kruhové délce.
Dutá??? no newím píšu tam ,že pozorovatel z bezpečné vzálenosti na úrovni Horizontu události by mohl pozorovat třeba nějaký předmět padajcí do černé díry mohl by vidět zrychleně budoucnost onoho tělesa vůči vesmíru nebo tak nějak sem to pochopil.Jestli že poškozuje časoprostor.Jinak ten ubrus měl znázornit zakřivování časoprostoru.A né vesmíru.trochu zvláštní ne? vesmír 2D .O éteru jsem slyšel kdy si to považovali za výplň éteru dnes je éter považován za pátý element . Nějaká energie nebo Vesmírná energie.Wow tak to by bylo vše.Každý může mít svůj názor.Tak mi napiš svůj názor na černé díry .

jentakbokem

(Jsemztohojelen, 1. 11. 2007 13:45)

Představovat si vesmír jako napnutý ubrus či plachtu jako nějakou placku,kterou hmota prohýbá mi připomíná doby,kdy si lidé mysleli,že Země je placatá,také by to znamenalo ve svém důsledku,že prostor je vyplněn jakýmsi étherem,což nikdy prokázáno nebylo a nejnovější experimenty svědčí spíše o opaku.

detail

(Jsemztohojelen, 1. 11. 2007 12:35)

Černá díra zastavuje čas? A čeho nebo čí čas to zastavuje proboha,to snad někdo vyzkoušel nebo to jsou jen takový kecy o ničem? V případě,že zastavuje čas částic to znamená,že ty částice úplně zmiznou,nebo se prostě vymažou čí zrušej z vesmíru?A kde nebo z čeho potom bere černá díra onu ohromnou gravitaci,když ruší hmotu,taky by to nutně znamenalo,že pod horizontem událostí je černá díra prázdná nebo-li dutá.Jestli spíše nejsou dutý hlavy cvoků,co tyhle hovadiny vymýšlejí.

Pro kolemdoucí :-D

(Tyberion, 29. 10. 2007 22:02)

Dík černé díry mě dost zajímají hlavně díky jejich zvláštních vlastnostech a nevysvětelných dějů které nedokáží fyzici vysvětlit do dnes.Taky zdravím (Tyberion)

Pro Kings

(Tyberion, 29. 10. 2007 21:59)

jj máš ten článek fakt dobrý rád získávám nové vědomosti o věcech ,které mě zajímají.něco jsem ti tam pisnul.(Tyberion)

pro Tiberion

(Kings, 24. 10. 2007 23:38)

Nakoukni něco na pootevření obzoru.http://www.kings-exclusive.estranky.cz/stranka/Autohypnoza

Jdu tak kolem...

(1Satanka, 12. 10. 2007 19:29)

Jsi dobrej, taky jsem se snažila o černých dírách leccos přečíst. Vím že v Mléčné dráze vědci také jednu nalezli a je to docela nepříjemný pocit vědět, že při své ohromné gravitaci a žravosti se poflakuje někde blízko nás. (beru kosmické měřítko) Fandím ti a občas se k tobě kouknu. Moc dobře jsi začal. Zdraví tě Saty.